S.N. शिर्षक विषय प्रकाशित मिति
1. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि निर्देशिका / कार्यविधि 2019-01-01   डाउनलोड
2. कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रको सुशासन कार्यविधि, २०७५ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-10-15   डाउनलोड
3. साझेदारीमा कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०६८ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
4. शुन्य शक्ति र वैकल्पिक उर्जा सिंचाई प्रणाली जडानको लागि अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७३ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
5. सरकारी निकाय द्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
6. कृषि मेला सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
7. कृृषि वस्तु निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सःशर्त व्याज अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७० निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
8. कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
9. प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-02-03   डाउनलोड
10. राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-02-03   डाउनलोड
11. कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-01-07   डाउनलोड
12. शित भण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि,२०७० निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
13. कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्था तथा संचालन संबन्धी निर्देशिका, २०५३ संशोधन सहित निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
14. साझेदारीमा कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
15. सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिन कृषि बजार पूर्वाधारहरुका लागि अपनाईने आधारभूत शर्त तथा प्राथमिकताका आधारहरु २०६६ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
16. प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउन ब्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
17. प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
18. राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड

ताजा समाचार

चैते धान र बसन्ते मकै सुकाउने ड्रायरको लागि आशयपत्र पेश गर्ने समय थप गरिएको सूचना
सहकार्यमा काठमाण्डौ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा कृषि उपज बजार स्थापनाको लागि स्थानीय तहबाट प्रारम्भिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना
व्यवसायिक रुपमा चैते धान र वसन्ते मकै उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा ५० प्रतिशत अनुदानमा ड्रायर वितरण गर्नेको लागि सम्बन्धित संघसंस्थाहरुसंग आशयपत्र माग गरिएको सूचना
आ.व. २०७६-७७ मा यस केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने सामानहरु आपूर्ति गर्न ईच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुले यस केन्द्रमा सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना
प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणिकरण शुल्क अनुदान प्राप्त गर्ने आवेदकको रकम सहितको विवरण
प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणिकरण शुल्क अनुदानको कार्यक्रममा आवेदन दिई छनौटमा नपरेका आवेदकको विवरण
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना