Notice about Paddy Dryer Supply

Published On: 2019-01-16

झापाको महारानीझोडा र बर्दियाको राजापुरका व्यवसायिक धान खेती गर्ने कृषक समुह, सहकारी तथा नीजि व्यवसायिहरुको लागि ५०% अनुदानमा धान सुकाउने ड्रायर वितरण गर्ने सम्बन्धि सूचना

डाउनलोड