सहकार्यमा काठमाण्डौ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा कृषि उपज बजार स्थापनाको लागि स्थानीय तहबाट प्रारम्भिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना

Published On: 2019-07-28

काठमाण्डौ उपत्यका भित्र कृषि उपज बजारहरु न्यून भएकोले उपभोक्ता तथा उत्पादकले व्यहोर्नु परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै यस केन्द्रको आ.व. २०७६/७७ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कृषि उपज बजार व्यवस्थापनलाई सहजिकरण गर्नको लागि काठमाण्डौं उपत्यकाको संभाव्य स्थानमा स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि उपज बजारस्थल निर्माण गर्ने कार्य लक्ष्य भएकोले काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरुबाट कृषि उपज बजार निर्माण गर्नको लागि जग्गाको सुनिश्चितता सहितको प्रारम्भिक प्रस्ताव यस केन्द्रमा पेश गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।

डाउनलोड