Full Name Designation Phone no. Email
Prakash Kumar Sanjel Chief 9841277459 sanjel55@gmail.com
Rajendra Pradhan Senior Agricultural Economist 9851227590 rppradhan222@gmail.com
Basudev Sharma Senior Agricultural Economist 9851181097 basudevsp@gmail.com
Santosh Paudel Senior Agricultural Economist 9855053218 srajpaudel@gmail.com
Dipak Bhardhyoj Senior Agricultural Engineer 9851036030 niraula_dipak@yahoo.com
Prakash Tandukar Agricultural Engineer 9841392890 kirtipurprakash@gmail.com
Manoj Chaudhary Agricultural Engineer 9852028126 mc_rad3057@gmail.com
Prakash Pantha Agriculture Extension Officer 9847301471 prakaspantha@gmail.com
Rukmini Bhattarai Personnel Administration (NaSu) 9841063190
Anira Thpa Store Kharidar 9845303976 thapaanira@gmail.com