Full Name Designation Phone no. Email
Prakash Kumar Sanjel Chief 9841277459 sanjel55@gmail.com
Rajendra Pradhan Senior Agricultural Economist 9851227590 rppradhan222@gmail.com
Santosh Paudel Senior Agricultural Economist 9855053218 srajpaudel@gmail.com
Prakash Tandukar Agricultural Engineer 9841392890 kirtipurprakash@gmail.com
Sanjiv Bimali Agricultural Engineer 9842283209
Krishna Prasad Sapkota Accountant 9857630530
Rukmini Bhattarai Personnel Administration (NaSu) 9841063190
Anira Thapa Store Kharidar 9845303976 thapaanira@gmail.com
Anjana Sharma Computer Operator 9841229123 lovelyanjanas014@gmail.com