नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

Sorry! Data is not available. सबै हेर्नुहोस
ताजा जानकारी :
जानकारी गराईएको सम्बन्धमा    |    तेह्रौ राष्ट्रिय प्राङ्गारिक तथा रैथाने वाली कृषि मेला प्रदर्शनी 2081 को सूचना    |    नेपालमा संचालित कृषि यन्त्र उद्योगीहरुको लागि सूचना    |    Format for Agri-Machinery Industry Roaster    |    फलफूल बालीहरुको लाभ लागत अध्ययन सहितको ब्यवसायीक योजना पुस्तिका, २०७९/८०    |    तरकरी बालीहरुको लाभ लागत अध्ययन सहितको ब्यवसायीक योजना पुस्तिका, २०७९/८०    |    अन्नबाली, नगदेबाली, तरकारी र मसलाबालीको लाभलागत अध्ययन प्रतिवेदन, २०६९/२०७०    |    अन्नबाली, नगदेबाली, तरकारी र मसलाबालीको लाभलागत अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७/२०६८    |    नेपाल छनौट गरिएका जिल्लाहरुमा फार्म ब्यवस्थापनका अभ्यासहरु सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन,    |    धानको मूल्य श्रृखलामा मूल्य वृद्धिको प्रवृत्ति सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन, जुन, 2013    |    नेपालमा खाद्यान्न बालीको लागत, उत्पादन र मूल्य स्फ्रीती: समय श्रृंखला विश्लेषण, २०७१/२०७२    |    कृषि बजार सूचना पत्रिका, २०७२    |    नेपालमा खाद्यान्‍न उत्पादन, उपभोग तथा आवश्‍यकताको अवस्था बिश्लेषण,२०७९/८०    |    प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०    |    कृषि उपजहरुको ब्यवसाय योजना सँगालो, २०७५    |    कृषि बजार प्रोफाईल,२०७२/७३    |    दालवाली, तेलवाली, मसलावाली र नगदेवालीहरुको लाभलागत अध्ययन प्रतिवेदन, २०७२/७३    |    गोलभेडावालीको माग तथा आपूर्ति बिश्लेषण प्रतिवेदन, २०७२/७३    |    रेम्बो ट्राउट माछाको लाभलागत अध्ययन प्रतिवेदन, २०७२/७३    |    फलफूल वालीहरुको लाभ लागत अध्ययन प्रतिवेदन, २०७२/७३    |    खाद्यान्‍नवाली, तरकारी, नगदेवाली र ओधोगिक वालीहरुको लाभ लागत अध्ययन प्रतिवेदन, २०७२/७३    |    सार्वजनिक सूचना    |    आशयपत्रको सूचना    |    Annual Progress Book 2076-77    |    वार्षिक प्रगति पुस्तिका-२०७५/७६    |    आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट    |    राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९    |    प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको निर्यातको लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था, २०६९    |    प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउन ब्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९    |    सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिन कृषि बजार पूर्वाधारहरुका लागि अपनाईने आधारभूत शर्त तथा प्राथमिकताका आधारहरु २०६६    |    शित भण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि,२०७०    |    कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५    |    राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९    |    प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९    |    कृृषि वस्तु निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सःशर्त व्याज अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०    |    कृषि मेला सञ्चालन कार्यविधि, २०७१    |    प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९    |    साझेदारीमा कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८    |    कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्था तथा संचालन संबन्धी निर्देशिका, २०५३ संशोधन सहित    |    कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३    |    साझेदारीमा कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०६८    |    Agri-mech-Subidys-Woking-modality-2073-First-Modification-2074    |    स्थानिय तहबाट सञ्चालन हुने कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०८०    |    मुलुकका १३ वटा उत्तर र दक्षिण सडक करिडोरमा तरकारी तथा फलफूलको सघन मूल्य श्रृङ्खला विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्नको लागि आशयपत्र माग गरिएको    |    यस केन्द्रबाट 11 & 13 December 2018 (२०७५ मंसिर २५ र २७) मा आशयपत्र (EOI) माग गरि प्रकाशन गरिएको सूचना तत्काललाई रद्ध गरिएको छ र यसलाई e-Bidding मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी पुन: प्रकाशन गरिने छ ।    |    सहकार्यमा काठमाण्डौ उपत्यकाको कोटेश्वर, चावहिल, नारायणगोपाल चोक, कलंकी र सातदोबाटो लगायतका नाकाहरुमा सहज हुने गरि ५ वटा कृषि उपज थोक बजार स्थापना गर्नको स्थानिय तह, सहकारी साथै नीजि क्षेत्रका फार्म तथा कम्पनीहरुबाट प्रारम्भिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको    |    स्थानिय तह, सहकारी साथै नीजि क्षेत्रका फार्म तथा कम्पनीहरुको सहकार्यमा नुवाकोट, कपिलवस्तु, झापा र खोटाङ्ग जिल्लामा एक एक वटा Training Centre with Home Stay सहितको आधुनिक नमुना फार्म स्थापना गर्नको लागि प्रारम्भिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको    |    National Consulting Firms हरुबाट विभिन्न बिषयमा परामर्श सेवा लिनको लागि E-Bidding मार्फत आशयपत्र माग गरिएको    |    TOR for Detailed Project Report (PACKAGE 1)    |    TOR for Detailed Project Report (PACKAGE 2)    |    TOR for Detailed Project Report (PACKAGE 3)    |    TOR for Detailed Project Report (Value chain in Road Corridor)    |    Invitation for Expression of Interest from the National Consulting Firms    |    Organic Fair Application Form    |    Notice about Agricultural Fair 2075    |    Notice about Organic Fair stall booking    |    Notice about Paddy Dryer Supply    |    यस केन्द्रको कार्यालय भवनको मर्मत सुधार गर्नको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना    |    Notice for Request for Proposal (RFP) /DPR of Agriculture Market Package 1    |    Notice for Request for Proposal (RFP) /DPR of Agriculture Market Package 2    |    Notice for Request for Proposal (RFP) /DPR of Agriculture Market Package 3    |    Notice for Request for Proposal (RFP) /DPP of Road Coridor package 2    |    प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण गर्ने संस्था सम्बन्धनको लागि साथै प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान प्राप्तीको लागि सम्बन्धित संस्थाबाट आवेदन आह्वान गरिएको सूचना    |    बाह्रौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला प्रदर्शनी २०७५ को सूचना    |    ट्रयाक्टर र ट्याक्टर एट्याचमेन्टहरुको सप्लाई गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना    |    प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना    |    बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना    |    Notice about EoIs evaluation and for RFP    |    Notice about EoIs evaluation and for RFP    |    Invitation for the financial proposal opening-DPR preparation for the Infrastructure Development of Agriculture Market in Katahariya-2, Rautahat    |    Invitation for the financial proposal opening-DPR preparation for the Infrastructure Development of Agriculture Market in kageshwori Manahara Municipality-1 and Budhanilkantha Municipality-2    |    Notice for Consultant selection    |    वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण (EIA) सम्बन्धी अनुसूचीको व्यहोरालाई स्पष्ट पारिएको सम्बन्धमा    |    Notice for auction sale of old machinery equipment and furniture    |    नेपालका कृषि मेशिनरी उत्पादक तथा बिक्रेताहरुले प्रकाशन गरेको कृषि मेशिनरीहरुको अधिकतम खुद्रा मुल्य (MRP) को विवरण    |    वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७६-७७    |    DPR for Infrastructure Development of Federal Agricultural Farm    |    DPR Preperation for the Infrastructure Development of Agriculture Market in Birtamod    |    Request For Expression Of Interest For Consultancy Services    |    आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलको Detail Project Report (DPR) तयार गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव    |    Notices For Consulting Firm Short-list-Market    |    Notices For Consulting Firm Short-list-Farm Centers    |    बाह्रौ राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला-२०७५ को प्रेश विज्ञप्ती    |    Master Plan of Agricultural Marketing in Eastern Development Region of Nepal    |    DOA_EoI Document. Dead Line to submit EOI is 13 March 2019    |    Local Level Workshop Report, Tarahara, Sunsari 2021    |    Local Level Workshop Report, Mangalapur, Rupandehi, 2021    |    Brochure of CAIDMP    |    राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९    |    प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९    |    प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउन ब्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९    |    सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिन कृषि बजार पूर्वाधारहरुका लागि अपनाईने आधारभूत शर्त तथा प्राथमिकताका आधारहरु २०६६    |    साझेदारीमा कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८    |    कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्था तथा संचालन संबन्धी निर्देशिका, २०५३ संशोधन सहित    |    शित भण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि,२०७०    |    कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५    |    राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९    |    प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९    |    कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३    |    कृृषि वस्तु निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सःशर्त व्याज अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०    |    कृषि मेला सञ्चालन कार्यविधि, २०७१    |    साझेदारीमा कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०६८    |    Agri-mech-Subidys-Woking-modality-2073-First-Modification-2074    |    Zero Alternate Energy 2073-74    |    स्थानिय तहबाट सञ्चालन हुने कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७७    |    Terms of Reference (TOR)    |    Terms of Reference (TOR) कार्यविवरण    |    Local Level Workshop Report, Mangalapur, Rupandehi, 2021    |    Local Level Workshop Report, Tarahara, Sunsari 2021    |    Agriculture Market Profile 2072-73    |    Organic Fair 2075 Completion Report    |    Annual Development Programme - 2079-80-16    |    वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७६-७७    |    Annual Progress Report-2075/76    |    आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट    |   
Tika Ram Sharma

टीकाराम शर्मा

प्रमुख

Dr. Maniratna Aryal

डा. मणिरत्‍न अर्याल

सूचना अधिकारी

परिचय

नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएकोले कृषि क्षेत्रको विकास प्रयासमा राष्ट्रले प्राथमिकताका साथ साधन श्रोतहरू परिचालन गर्दै आएको छ । परिचालित साधन श्रोतहरू मुख्यतयाः रासायनिक तथा जैविक प्रयासहरूमा सीमित थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला । फलस्वरुप खाद्य सुरक्षामा केही हदसम्म सफलता प्राप्त हुनुको साथै कृषि विकासको दरमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । कृषि विकास रणनीतिले परिलक्षित गरेको कृषि विकासको वृद्धि दर हासिल गर्नको लागि कृषिको व्यवसायिकरण गर्नुका साथै कृषि बजार व्यवस्थानमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसको लागि कृषि ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको योगदान पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशको सामाजिक तथा आर्थिक सम्वृद्धि गर्न ग्रामीण आय वृद्धिको आवश्यकता पर्दछ भने ग्रामीण आय, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा निर्भर गर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रको कृषि आय तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भूमि तथा श्रम उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक पर्दछ । यसको लागि कृषिमा व्यावसायिकरण, कृषि बजारमा सहज पहुँच तथा कृषि ईन्जिनियरिङ्ग साथै जैविक प्रविधिहरूको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता पर्दछ ।

निर्वाहमूखी कृषि प्रणालीलाई बजारमूखी, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक कृषि प्रणालीको रुपमा विकास गरी कृषि उपजको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बजार प्रणालीबाट उपभोक्तासम्म सरल र उचित मूल्यमा पूर्‍याउन तिन दशक देखि सांगठनिक संरचना निर्माण तथा प... थप पढ्नुहोस्

शिर्षक
प्रतिक्षा गर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस
शिर्षक
प्रतिक्षा गर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस
शिर्षक
प्रतिक्षा गर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस
शिर्षक

प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९

प्रकाशित मिति :2022-11-03 01:34:58

Download

साझेदारीमा कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८

प्रकाशित मिति :2022-11-03 01:32:31

Download

कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्था तथा संचालन संबन्धी निर्देशिका, २०५३ संशोधन सहित

प्रकाशित मिति :2022-11-03 01:31:39

Download

कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३

प्रकाशित मिति :2022-11-03 01:28:11

Download
सबै हेर्नुहोस